Usługi wodnoprawne

Potrzebujesz uzyskać urzędowe

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

albo inny dokument lub zezwolenie budowlane?

Załatwię to dla Ciebie szybko i sprawnie

Dzięki temu, że zajmę się Twoją sprawą:

Zaoszczędzisz mnóstwo czasu i nerwów, które straciłbyś próbując zrobić wszystko samemu

Zyskasz pewność, że złożona dokumentacja jest kompletna i prawidłowo wypełniona

Unikniesz ryzyka ukarania mandatem lub grzywną za brak pozwolenia wodnoprawnego

Z pewnością już zdążyłeś się zorientować, że

Zgromadzenie kompletnej dokumentacji wymaga mnóstwa czasu, specjalistycznej wiedzy i rozumienia urzędniczych metod postępowania administracyjnego.

Wypełnienie wymaganych dokumentów wymaga wykonania wielu karkołomnych obliczeń, bezbłędnego wypełnienia nieczytelnych rubryk i konfrontacji z urzędnikami czyhającymi na Twoje błędy.

Rozpoczęcie pracy bez wymaganego zezwolenia może być ukarane wielotysięcznym mandatem a w skrajnych przypadkach nawet karą więzienia. Polskie prawo jest w tych kwestiach bezduszne!

Przeprowadzenie całego procesu zajmuje dużo czasu. Drobne błędy w dokumentacji sprawiają, że procedura może znacznie się przeciągnąć. Od niekorzystnej decyzji urzędników można się wprawdzie odwołać, ale jest to mało skuteczne i nie przywróci straconego czasu.

Płatne oryginały dokumentów wydawane przez urzędy często są niekompletne, o czym dowiadujesz się dopiero po czasie. Załączników, których brakuje przy składaniu, nie można dołączyć później, tylko trzeba znów uruchomić całą procedurę od nowa.

Złożenie dokumentów do niewłaściwego działu w najlepszym razie skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania. Tylko doświadczenie jest dobrym doradcą w kwestii sprawnego przeprowadzenia całej procedury.

Wierzę, że zasługujesz na to, by:

Twoja sprawa była załatwiona najszybciej, jak to możliwe.

Przygotowaniem Twoich dokumentów zajął się ktoś, kto wie, co robi i kto ma w podobnych sprawach dużo doświadczenia.

Twój czas zajęty był przez sprawy, które sam uznajesz za ważne, a nie przez działania, które wynikają z zawiłości prawnych i urzędniczych procedur, które nikomu i niczemu nie służą.

Samemu decydować o tym, co jest dla Ciebie istotne, a co jest sprawą, którą mogą zająć się inni.

Dlatego:

Dlaczego powierzenie mi załatwienia Twoich spraw to dobry pomysł?

Moi klienci wiedzą, że mogą spać spokojnie i ich wnioski o wydanie pozwoleń są kompletne i zostaną szybko wydane. Dzieje się tak dlatego, że jestem bardzo skrupulatny i dokładny, a to przekłada się na świetne przygotowywanie przeze mnie kompletu dokumentów. Dzięki temu rozpatrujący je urzędnicy wiedzą, że wszystkie obliczenia przeprowadzone są bezbłędnie, dokumenty zawierają wszystkie wymagane prawem załączniki, a stan prawny i administracyjny jest zawsze aktualny i wielokrotnie sprawdzony.

Jestem nie tylko inżynierem posiadającym dyplom Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej, ale również pasjonatem wszelkich zagadnień związanych z zagospodarowaniem akwenów wodnych i właściwą organizacją wszystkich zagadnień regulowanych przez Prawo Wodne.

Pomagam moim klientom w wielu sprawach, które pojawiają się w trakcie przygotowywania dokumentacji. Dzieje się tak dlatego, że moją specjalnością są wodociągi i kanalizacja. Usługi związane z tymi zagadnieniami są bardzo często naturalną konsekwencją prac związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.

Jestem w stanie służyć pomocą i poradą w kwestiach związanych z projektami i wykonawstwem sieci i montażem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Chętnie pomagam również w kwestiach związanych z nawadnianiem, osuszaniem i melioracją.

Moja znajomość prawa wodnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz praktyczne rozeznanie w działaniach urzędów niejednokrtotnie ułatwiły i przyspieszyły wiele procedur, z którymi borykali się moi klienci.

Dzięki współpracy ze mną:

Oszczędzisz mnóstwo czasu i jeszcze więcej nerwów.

Masz pewność, że Twoja sprawa zostanie załatwiona.

Uzyskasz optymalne i najtańsze rozwiązania.

Nie będziesz musiał zamawiać zbędnych operatów, a te niezbędne wykonam dla Ciebie.

Unikniesz kary pieniężnej, której wysokość zwykle znacznie przekracza kosztu operatu.

Unikniesz potrzeby demontażu już istniejących urządzeń wodnych.

Dlatego:

3 proste kroki, dzięki którym uzyskasz

Zezwolenie Wodnoprawne

Dzwonisz do mnie, omawiamy Twoją sprawę, wypełniasz i przesyłasz mi zlecenie i pełnomocnictwo

Wykonuję dla i za Ciebie wszekie niezbędne prace:

 • przygotowuję dokumenty
 • wykonuję operaty i dokonuję niezbędnych wyliczeń
 • kompletuję dokumentację i składam ją we właściwym Urzędzie oraz pilnuję kolejnych kroków, których wymaga procedura

Odbierasz z Urzędu swoje zezwolenie, działasz zgodnie z prawem i śpisz spokojnie

Moje zobowiązanie i gwarancja, której Ci udzielam:

Wszystkie moje działania będą wykonane w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokonam wszelkich starań, aby wszystkie dokumenty zostały przygotowane według wytycznych odpowiednich Urzędów i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń, które będą dotyczyć przygotowanej przeze mnie dokumentacji, będę robił wszystko, aby sprostać wymogom i wprowadzić poprawki, które nie będą budzić wątpliwości.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń, które nie wynikają z mojej pracy, będę pomagał w ich poprawieniu, aby wszystko było zgodne w wymogami prawa i urzędowych wytycznych.

Moja misja i wizja:

Wielu ludzi podczas prowadzenia prac wodnych napotyka na wiele problemów z właściwym przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Kiedy stają się moimi klientami, reprezentuję ich przed właściwymi urzędami, gromadzę wszystkie niezbędne dokumenty wraz z potrzebnymi wyliczeniami, operatami, mapami i innymi załącznikami.

Dzięki mojej pomocy ich sprawy załatwiane są szybko, nie ryzykują nałożenia na nich wysokich mandatów lub grzywien i mogą spać spokojni, że ich praca jest udokumentowana zgodnie z wymogami prawa i przepisów bezpieczeństwa.

Dlatego:

Formularz, który pozwoli nam rozpocząć współpracę:

  Treść wiadomości*

  Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  Czym jest pozwolenie wodnoprawne i co trzeba zrobić, żeby je uzyskać

  Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która jest potrzebna, aby wykonać różne czynności, związane z przebudową lub jakąkolwiek inną zmianą w środowisku wodnym i związanym z wodą. Do takich czynności należą między innymi: budowa stawu koło domu, instalacja przydomowej elektrowni wodnej, montaż i eksploatowanie oczyszczalni ścieków a w skrajnych wypadkach nawet tak prosta czynność, jak zainstalowanie na swojej działce oczka wodnego. Cały katalog czynności, których wykonanie wymaga wcześniej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zawiera Prawo Wodne w art. 389 i 390 (do pobrania tutaj).

  Samodzielne podejmowanie decyzji co do występowania potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest dość ryzykowne. Kary nakładane w przypadku braku wymaganej dokumentacji i pozwoleń są zwykle wielokrotnie wyższe niż całkowity koszt uzyskania pozwolenia. Dlatego coraz częściej inwestorzy zwracają się do mnie, abym pomógł im rozstrzygnąć problem konieczności uzyskania pozwolenia i jeśli taka konieczność występuje, by w ich imieniu wystąpić o jego wydanie.

  Jak szybko można uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

  Ubieganie się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego może zając dość dużo czasu, choć oficjalny termin, jaki Urząd Wodny ma na jego wydanie, wynosi 30 dni od złożenia wniosku. Często jednak dochodzi do sytuacji, w których okazuje się, że wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony, jednak brakuje istotnych załączników, którymi najczęściej są inne dokumenty lub operaty. Skomplikowane obliczenia, jakich trzeba dokonać, aby je uzyskać, bardzo często zniechęcają inwestorów do samodzielnego ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne.

  Niestety, polskie prawo często wymaga bardzo szczegółowej znajomości przepisów. W większości zapisy tego prawa są zupełnie nieczytelne dla ludzi, którzy mają je przestrzegać. Rodzi to wiele niebezpieczeństw i naraża inwestorów i zwykłych użytkowników na dotkliwe kary, które mogą zostać na nich nałożone. Przyczyną nie jest zła wola, ale brak wiedzy, że czasem proste prace, które mają wykonać, wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub trzeba przed ich wykonaniem dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.

  Najszybszym i najpewniejszym sposobem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest kontakt ze mną i udzielenie mi pełnomocnictwa. Dzięki temu będę reprezentował Cię w odpowiednich Urzędach a moja wiedza i doświadczenie pozwolą na szybkie skompletowanie wymaganej dokumentacji i przedstawienie jej we właściwej formie na każdym etapie załatwiania spraw.

  Co powinno zawierać pozwolenie wodnoprawne?

  Zgłoszenie wodnoprawne jak i wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego składane są przez osoby zainteresowane lub przez ich pełnomocników. Zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym powinny znajdować się informacje dotyczące przedsięwzięcia i wszystkich działań, które mają na celu jak największe ograniczenie szkodliwego wpływu, jakie mogą wywołać w środowisku naturalnym czynności, na które zostanie wydane pozwolenie wodnoprawne. Powinna w nim również zostać zawarta informacja o terminie, w jakim składający wniosek zacznie korzystać z wód lub urządzeń. Ważna jest również informacja dotycząca ilości wody, jaka będzie pobierana lub wprowadzana do środowiska.

  Kiedy wystarczy zgłoszenie wodnoprawne?

  Nie wszystkie czynności wymagają przeprowadzenia całej procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Czasem wystarczy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, które jest sposobem poinformowania Urzędu o przeprowadzeniu prac lub instalacji urządzeń. Zwykle przedmiotem takiego zgłoszenia są czynności o mniejszej wadze i o mniejszym wpływie na środowisko wodne. Czynności, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku których wystarczy samo zgłoszenie wodnoprawne, zawiera Prawo Wodne w art. 389 i 390 (do pobrania tutaj).

  Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

  Aby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, potrzebny Ci jest specjalny formularz. Jeśli to ja świadczę dla Ciebie usługi wodnoprawne i korzystasz z mojej pomocy, nie musisz się o niego martwić, gdyż przygotuję i wypełnię wszystko zgodnie z wymogami. Wraz z wnioskiem należy złożyć również operat wodnoprawny, specjalny dokument zawierający szczegółowy opis zamierzonej działalności wraz z wszystkimi wyliczeniami wpływu tej działalności na środowisko wodne. Ten operat wodnoprawny również zostanie przeze mnie wykonany i złożony w Twoim imieniu.

  Integralną częścią wniosku jest graficzny plan zagospodarowania terenu, plan poglądowy obiektu, mapa ewidencyjna oraz schemat technologiczny. Wraz z tymi dokumentami graficznymi (które przygotuję dla Ciebie), potrzebne są wypisy i wyrysy z odpowiednich planów, które uzyskam, działając w Twoim imieniu.

  Możesz być spokojny – zadbam o każdy dokument i złożę w Twoim imieniu skuteczny wniosek, dzięki czemu zostanie Ci on wydany w możliwie najkrótszym terminie.

  Dlatego: